Prezenta procedură stabilește cadrul convențional necesar privind renunțarea la cumpărare a produselor achiziționate de pe site-ul www.glamlure.ro, proprietatea societății BEAUTYVERSE SRL, cu sediul social în Galati, strada Barbosi, nr. 49, Bloc B4, apt. 41, Judet Galati, înregistrată la Oficiul național al Registrului Comerțului sub nr J17/1339/2021 , CUI 44749816.

Clienții Glamlure pot returna în termen de 14 zile calendaristice produsele cumpărate și de pe www.glamlure.ro, conform termenilor și condițiilor de retur prevăzute în prezenta procedură.

În cazul în care dorești să soliciți returul unui/unor produs/produs/e achiziționat/e de pe site-ul www.glamlure.ro, îți recomandăm să parcurgi acordul cu privire la acceptarea integrală a prevederilor prezentei proceduri de retur a produselor.

Acest serviciu nu afectează dreptul de retragere prevăzut de OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, pentru contractele încheiate la distanță sau contractele încheiate în afara spațiilor comerciale Glamlure.

 

1) Cum poți returna produsele achiziționate de la Glamlure?

Produsele cumpărate de pe www.glamlure.ro pot fi returnate în termen de 14 zile calendaristice:

  • Prin email la adresa contact@glamlure.ro
    Prin declarația neechivocă în care cumpărătorul își exprimă decizia de retragere din contract ce trebuie transmisă la adresa de e-mail contact@glamlure.ro, urmată de confirmarea primită de la contact@glamlure.ro.

Termenul de 14 zile calendaristice se calculează:

  • De la data livrării produsului către cumpărător sau către o terță parte, alta decât a transportatorului, indicată de Cumpărător, în cazul în care produsul a fost achiziționat de pe www.glamlure.ro

 

2) Condiții cu privire la procedura de retur

Produsele trebuie să fie în ambalajul lor original, sigilat. Totodată, produsele trebuie să fie într-o stare care sa permită repunerea lor la vânzare, fără modificări fizice, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice etc.

Returnarea produselor să se efectueze cel mai târziu în termen de 14 zile de la momentul primirii/ridicării/cumpărării produselor. Retururile de produse trimise după expirarea acestui termen nu sunt acceptate.

 

3) Produse care nu sunt acceptate la retur
  • Produselecare au fost desigilate după livrare/cumpărare, care nu pot fi recomercializate, care nu mai pot fi returnate din motive de igienă sau protecție a sănătății (de exemplu: gene magnetice, eyeliner,etc).
    Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice etc

Prin urmare, Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că nu se va putea prevala de dreptul său contractual de retragere și de retur cu privire la produsele desigilate de el.

 

4) Dreptul de retragere în cazul achiziției de produse de pe site-ul glamlure.ro

Cumpărătorul sau, după caz, destinatarul comenzii, pentru a-și exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze BEAUTYVERSE SRL la următoarea adresă de e-mail: contact@glamlure.ro cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere în conformitate cu dispozițiile legale, Cumpărătorul returnează produsele sau le înmânează curierului sau unei persoane autorizate de Glamlure să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care a primit produsele. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Orice nerespectare a dispozițiilor cuprinse în prezenta procedură de retur, conduce la decăderea Cumpărătorului din dreptul de a mai returna produsele, BEAUTYVERSE SRL fiind pe deplin îndreptățită să refuze un astfel de retur.

Este obligatoriu ca produsele returnate către Glamlure în baza dreptului de retragere să fie într-o stare care să permită repunerea lor la vânzare, să fie sigilate și să nu prezinte urme de modificări fizice, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice etc. cel mai târziu, după caz, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a produselor.

În temeiul art. 13 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Consumatorul înțelege și își dă în mod expres consimțământul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens în care se obligă să furnizeze către Glamlure datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În orice caz, Consumatorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Glamlure are dreptul de a amâna rambursarea până la data la care primește înapoi produsele.

Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

În situația în care Cumpărătorul a beneficiat pe Site de o ofertă specială, care îi permitea, în anumite condiții, să achiziționeze unul sau mai multe produse ofertate în schimbul Comenzii sale, se va considera ca prin exercitarea dreptului său de retragere, acesta din urmă nu mai este eligibil pentru a beneficia de respectiva ofertă încă o dată. Cumpărătorul va trebui să restituie produsul (produsele) pe care dorește să îl/le returneze, astfel încat Glamlure să poată da curs cererii sale de retragere.

 

5) Cheltuieli referitoare la procedura de retur

În conformitate cu articolul 14 (2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Cumpărător. Prin excepție, în cazurile de neconcordanță între produsele livrate și Comanda efectuată, cheltuielile de returnare vor fi suportate de BEAUTYVERSE SRL.

 

6) Prevederi privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea respectării prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – GDPR ), societatea BEAUTYVERSE SRL are calitatea de Operator, iar pentru îndeplinirea formalităților legale referitoare la returnarea produsului, te informăm că Operatorul va prelucra date cu caracter personal în condițiile prevăzute de art. 6 alineatul (1) litera b) din GDPR, respectiv următoarele date: nume și prenume, domiciliul sau reședința, adresa de e-mail, număr de telefon, cont bancar.

Vom folosi datele cu caracter personal în scopul întocmirii documentelor financiare – contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare.

În situația în care nu dorești să ne furnizezi aceste date, procedura de returnare a produselor nu este posibilă, întrucât nu ne putem conforma cerințelor obligatorii ale legislației în vigoare.

BEAUTYVERSE SRL poate refuza colaborarea cu consumatorii care au abuzat de dreptul de a renunța la cumpărare. Notificarea acestora se va face anterior impunerii restricțiilor privind vânzarea de produse sau servicii.